Copyright Artūras Damaševičius. 2011 m.

Naujienos

 

Primename, jog darbdaviams, kurie įdarbins ar yra įdarbinę asmenį, atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą  ar bazinius karinius mokymus baigusį karo prievolininką, gali būti skirta subsidija šių asmenų darbo užmokesčio išlaidoms iš dalies kompensuoti.

 

Skaityti daugiau...

 

Rugsėjo 12-16 d. Lietuvoje lankėsi Juntinių Amerikos valstijų Pensilvanijos armijos Nacionalinės gvardijos (PANG) karių delegacija. Vizito metu kariai vedė seminarus verbavimo į kariuomenę, verbuotojų atrankos bei karių išlaikymo kariuomenėje temomis, kartu su Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) verbuotojais dalyvavo verbavimo renginiuose.

Skaityti daugiau...